Ziekte en verzuim

Ziek meldenBen je ziek?

Meld je dan vóór 08.30 uur ziek bij de receptie van je onderwijslocatie of leerwerkbedrijf. Het telefoonnummer van locatie Leusderweg is: 033 422 1422. Bij avondonderwijs mag dat tot 13.30 uur. Vermeld bij je ziekmelding altijd:

  • je naam
  • je geboortedatum
  • de naam van je mentor
  • je klas
  • je opleiding
  • je mbo-studentennummer

Als je nog geen 18 jaar bent, moet je ouder/verzorger de ziekmelding doorgeven.

Bij een aantal opleidingen is het ziekteverzuimproject er voor jou. Je wordt dan daags na de ziekmelding benaderd met de vraag hoe het gaat en of er iets is wat we voor je kunnen doen. Het doel van deze begeleiding is om jou te zien en horen en indien nodig vroegtijdig passende begeleiding en/of ondersteuning te bieden.