Bijzondere gastlessen over respect

Eerstejaars studenten van School voor Welzijn kregen in de Week van Respect gastlessen van bijzondere personen. Zoals van Maria Tatarian, CDA raadslid en Bertien Houwing, wethouder in Amersfoort met onder andere de portefeuilles onderwijs en diversiteit. Ook Fati Benkaddour van artikel 1, kenniscentrum discriminatie Nederland, gaf een gastles.

Door deze ochtend zie je toch dat het belangrijk is dat je als groep samen komt. Iedereen is hetzelfde.

Aaron Parijs, eerstejaars student

Studenten in kleine groepjes aan dialoogtafels deelden hun ervaringen met respect: wanneer ontvingen zij respect of juist niet? Er schoven diverse gasten aan om de dialogen nog meer kleur te geven.

Mooi was de conclusie dat je door respect te hebben voor jezelf beter om kunt gaan met situaties waarin je je respectloos behandeld voelt. 

Rachel Stolk, docent en gespreksleider dialoogtafel

Een muur van respect
Creatieve studenten maakten ook bouwstenen voor een respectmuur. Ze verfden harten, vredestekens en andere beelden die voor hen staan voor respect. Anderen kozen voor een muzikale workshop waarin ze samen een lied of rap maakten over respect. Die zij als afsluiting aan anderen lieten horen.