‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Aanmelden BOL Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25779
Leerweg: BOL, BBL
Niveau: 4
Duur opleiding: 3 jaar
Startdatum: Februari, Augustus

Ben jij zorgzaam, sociaal en zelfstandig? Blijf je rustig in lastige situaties? Dan is de opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg misschien iets voor jou! Je doet wat er moet gebeuren en sluit je aan bij de mogelijkheden en het niveau van de cliënt. Jij geeft daarbij goed je grenzen aan.

 

Vanaf september 2022 zijn onderstaande uitstromen onderdeel van deze opleiding:

 • Agogisch medewerker GGZ
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
 • Thuisbegeleider

Dit is jouw toekomst

Als persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg werk je met mensen die hulp nodig hebben op het gebied van wonen, dagbesteding of vrije tijd. Je begeleidt hen bij het zelfstandig of semi-zelfstandig wonen, werken en leven. Je kunt goed samenwerken, je bent geduldig, initiatiefrijk en je beschikt over inlevingsvermogen. Je werkt met cliënten van allerlei leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking.

Je kunt gaan werken bij instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in onder andere de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en maatschappelijke opvang. Daarnaast kun je ook werken bij welzijnsinstellingen, justitiële instellingen, en asielzoekerscentra.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Je kunt de opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg op twee manieren doen.

In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werk je minimaal 650 uur per jaar en ga je 1 dag per week naar school. Er zijn hierbij twee leerroutes, namelijk een 3 jarige en een 2 jarige. Nadat je bent gestart met de opleiding bespreek je samen met je studieloopbaanbegeleider welke route voor jou het meest passend is.


In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je voor een combinatie van leren en beroepspraktijkvorming (bpv). De nadruk ligt op school, daar krijg je zowel theorie als binnenschoolse praktijk. Ook loop je stage bij een erkend leerbedrijf. In de BOL-opleiding volg je hetzelfde programma als de opleiding Verzorgende IG.

Leer bij een onderwijsbedrijf
Wij weten dat je het meest leert in de praktijk. Daarom kun je er bij ons voor kiezen om de BOL-opleiding bij een onderwijsbedrijf te volgen. Je leert en werkt dan op de locatie(s) van het onderwijsbedrijf in plaats van op een onderwijslocatie. Zo sluiten theorie en praktijk nauw op elkaar aan en ben je perfect voorbereid op je werk als vakman of –vrouw.

Je kunt de BOL-opleiding volgen bij onderwijsbedrijf:

Leerhuis Hoenderberg

Geef bij je aanmelding aan dat je de studie bij dit onderwijsbedrijf wilt volgen.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken.

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • Je biedt ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid
 • Je biedt zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg
 • Je stelt het ondersteuningsplan op of levert hier een bijdrage aan
 • Je ondersteunt cliënt/naastbetrokkenen bij het voeren van de regie
 • Je ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten
 • Je ondersteunt de cliënt bij het leggen en onderhouden van contacten en betrekt direct betrokkenen (zoals familie en vrienden)
 • Je voert verpleegtechnische handelingen uit
 • Je voert beheertaken uit
 • Je voert coördinerende taken uit
 • Je begeleidt nieuwe collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers

Verplichte vakken zijn: Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap.

Keuzedelen

Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding.

Toelatingseisen

 • vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- of vmbo theoretische leerweg of
 • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of
 • diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3) vergelijkbaar beroep

Opleidingskosten

Ben je jonger dan achttien jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Vanaf je achttiende jaar zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Het lesgeld voor BOL-opleidingen voor schooljaar 2022-2023 is € 1.239,-.

Het lesgeld voor BBL-opleidingen voor schooljaar 2022-2023 is voor:

 • Entree- en basisberoepsopleiding (niveau 1 en 2) € 258,-.
 • De vak-, middenkader- en specialistenopleiding (niveau 3 en 4) € 624,-.

De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.

Bestellen leermiddelen
Voor het bestellen van leermiddelen kun je terecht bij Studers. Bekijk en lees de instructie.
Meer informatie over de kosten van leermiddelen.

Laptop
Voor je opleiding heb je een laptop nodig. Wat moet je laptop kunnen?

Zijn de kosten een probleem?

Bij MBO Amersfoort kun je met financiële vragen terecht bij het Financieel Spreekuur (FIS). Zij denken met je mee over de mogelijkheden. Stuur je vraag per mail naar FIS@mboamersfoort.nl of WhatsApp of bel naar 06-15 28 32 14.

Voor sommige opleidingen heb je aanvullende kosten. Waar moet je rekening mee houden bij jouw opleiding?

 

Vervolgopleidingen

Met een mbo-opleiding op niveau 4 ben je toelaatbaar op een hbo-opleiding, zoals:

 • Social work
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Culturele en maatschappelijke vorming
 • Pedagogiek/psychologie
 • PABO
 • Lerarenopleidingen
 • Spel- en dramatherapie
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener

Kans op stage en werk

Wil je weten wat de kans is om een stageplek te vinden? Kijk dan op kansopstage.nl, een website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB geeft ook informatie over de arbeidsmarktkansen na het afronden van je opleiding. Dit kun je vinden op de website kansopwerk.nl. Kans op werk geeft aan wat de kans is dat je als schoolverlater een baan vindt in het verlengde van je opleiding. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding van drie jaar.

Studie in Cijfers

Je studietijd is een tijd waarin je vrienden maakt, ontdekt waar je goed in bent, wat je leuk vindt en plannen maakt voor je toekomst. Het is dan ook belangrijk om je keuze te bepalen op basis van verschillende invalshoeken. Wil je weten hoe tevreden studenten zijn over MBO Amersfoort, je kansen op een baan of hoeveel studenten doorstromen naar een vervolgopleiding? Bekijk dan de laatste informatie van de BBL-opleiding en BOL-opleiding.