‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Onderwijsassistent tweetalig

Aanmelden BOL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25698
Leerweg: BOL
Niveau: 4
Duur opleiding: 3 jaar
Startdatum: Februari, Augustus

 

Hieronder lees je een aanvulling op de informatie over de reguliere opleiding Onderwijsassistent.

Dit is jouw toekomst

Je gaat werken binnen tweetalig primair onderwijs (tpo), een internationale basisschool, of tweetalige kinderopvang. Net wat bij jou past.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Deze tweetalige variant van de opleiding Onderwijsassistent niveau 4 leidt je op voor het Nederlandstalige en tweetalige (Engelse) werkveld. Je gaat leren en werken (studie en stage). Zo’n opleiding heet beroepsopleidende leerweg (BOL).

In het eerste jaar van de opleiding Onderwijsassistent krijg je een aantal uur extra Engels les per week, doe je projecten in het Engels en worden verschillende vakken al in het Engels gegeven. Je loopt in de tweede helft van het eerste jaar 2 dagen per week stage binnen het (tweetalig) primair onderwijs of een (tweetalig) kindcentrum.

Je sluit het eerste jaar af op basis van je werk/beroepshouding, inzet en resultaten. Op basis van je resultaten voor Engels en Engelstalige vakken wordt bepaald of je door mag naar het tweede jaar t-mbo.

Je krijgt in het tweede en derde jaar vakken in het Nederlands en Engels. Je ontwikkelt je in ‘Cambridge English’. Je loopt elke periode stage en kunt kiezen voor een stage in het buitenland (12 weken).

Verschillende toetsen zijn in het Engels. De afsluitende Proeve van Bekwaamheid in het derde jaar is in het Nederlands. Daarnaast zijn er verschillende certificaten te behalen, waaronder ‘Tweetalige opleiding’, ‘Internationale stage’ en ‘Cambridge English’.

Kerntaken en verplichte vakken

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • Je begeleidt kinderen bij hun ontwikkeling Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid
 • Je bereidt de uitvoering van lesactiviteiten voor
 • Je voert lesactiviteiten uit in overleg met de leraar
 • Je biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte lesactiviteiten aan
 • Je voert taken rondom de lessen uit
 • Je voert voorwaardelijke werkzaamheden uit ten behoeve van het lesprogramma
 • Je voert administratieve taken uit
 • Je houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen
 • Je voert coördinerende taken binnen de school uit

Verplichte vakken zijn: Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap (Citizenship).

Keuzedelen

Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding.

Toelatingseisen

 • vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- of vmbo theoretische leerweg of
 • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of
 • diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3) vergelijkbaar beroep

Opleidingskosten

Ben je jonger dan achttien jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Vanaf je achttiende jaar zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Het lesgeld voor BOL-opleidingen voor schooljaar 2022-2023 is € 1.239,-

De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.

Bestellen leermiddelen
Voor het bestellen van leermiddelen kun je terecht bij Studers. Bekijk en lees de instructie.
Meer informatie over de kosten van leermiddelen.

Laptop
Voor je opleiding heb je een laptop nodig. Wat moet je laptop kunnen?

Zijn de kosten een probleem?
Bij MBO Amersfoort kun je met financiële vragen terecht bij het Financieel Spreekuur (FIS). Zij denken met je mee over de mogelijkheden. Stuur je vraag per mail naar FIS@mboamersfoort.nl of WhatsApp of bel naar 06-15 28 32 14.

Extra kosten die samenhangen met tweetalig onderwijs bedragen op dit moment per schooljaar:

 • € 245,- (in combinatie met stage in Spanje), of
 • € 925,- (in combinatie met stage in Londen)

Vervolgopleidingen

Met een mbo-opleiding op niveau 4 ben je toelaatbaar op een hbo-opleiding, bijvoorbeeld:

 • Social work
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Culturele en maatschappelijke vorming
 • Toegepaste psychologie
 • PABO
 • Lerarenopleidingen
 • Spel- en dramatherapie
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • HBO Gezondheidszorg

Kans op stage en werk

Wil je weten wat de kans is om een stageplek te vinden? Kijk dan op kansopstage.nl, een website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB geeft ook informatie over de arbeidsmarktkansen na het afronden van je opleiding. Dit kun je vinden op de website kansopwerk.nl. Kans op werk geeft aan wat de kans is dat je als schoolverlater een baan vindt in het verlengde van je opleiding. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding van drie jaar.