Talent in de zorg of welzijn? Wij maken er werk van

Hoe komen Zorg en Onderwijs dicht bij elkaar? Daarover vertelde Manuela Koops bij het UZ Netwerkcafé van Utrechtzorg op donderdag 21 september. Zij gaf een pitch over de onderwijsbedrijven van de School voor Gezondheidszorg en School voor Welzijn van MBO Amersfoort.  

Leren in de praktijk, ook met BOL
(een deel van de) BOL-studenten kunnen ervoor kiezen om hun opleiding bij een onderwijsbedrijf te volgen. Zij leren en werken dan op de locatie(s) van het onderwijsbedrijf in plaats van op een onderwijslocatie. Theorie en praktijk komen zo dicht bij elkaar. Hierdoor kan het onderwijs snel inspelen op veranderingen. Deze manier van opleiden vergroot de doorstroommogelijkheden en de kans op een baan neemt toe. En het is een win-win: bewoners en cliënten ervaren meer aandacht. 

De onderwijsbedrijven van de School voor Welzijn en School voor Gezondheidszorg zijn: LeerPlekkey, Leerhuis Hoenderberg, Leerhuis de Liendert, Leerhuis de Koperhorst en WijkLeerbedrijf Amersfoort Soesterkwartier

Toekomst
Verschillende enthousiaste Zorg en Welzijn organisaties en ROC’s gaven informatie over werk en opleidingen. De bijeenkomst was druk bezocht. Een aantal instellingen toonden gerichte interesse in het opleiden van studenten middels een onderwijsbedrijf. De scholen van MBO Amersfoort werken nauw samen met bedrijven en instanties in de regio om studenten de mogelijkheid te bieden om te leren en werken in de praktijk. Dat is onmisbaar voor de aansluiting op de arbeidsmarkt.