Onderwijsgroep MDT van start!

Afgelopen woensdag 22 september ging de Onderwijsgroep MDT van start! Deze onderwijsgroep is een initiatief vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bestaat onder andere uit docenten vo, vso en mbo.  De onderwijsgroep heeft als wens MDT in de eigen onderwijsprogramma’s te integreren.

MDT (maatschappelijke diensttijd) geeft jongeren de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en tegelijkertijd iets te doen voor een ander. De Onderwijsgroep MDT ziet in dat dit heel goed kan worden gekoppeld aan verschillende onderwijsdoelen- en onderdelen. Het uiteindelijke doel? Maatschappelijke vorming in de praktijk als standaard keuze-onderdeel in het Nederlands onderwijs.

MBO Amersfoort wordt in deze onderwijsgroep vertegenwoordigd door docent Evelien el Andichi en student Nilab Shahedi.

Wordt vervolgd!