Nieuw Onderwijsbedrijf Onderwijsassistent in september 2021 van start

Op 6 januari was het zover, het officiële (online) tekenmoment van de samenwerkingsovereenkomst tussen MBO Amersfoort en basisscholen de Vlinderslag, Gabrie Mehen, de Zonnewijzer, Prins Willem Alexander en de Windroos. Met het tekenen van deze overeenkomst is de kogel door de kerk en is het nieuwe Onderwijsbedrijf Onderwijsassistent een feit.

MBO studenten van de opleiding onderwijsassistent kunnen door deze nieuwe ontwikkeling hun gehele opleiding in de praktijk volgen. Vanaf dag één krijgen zij les in een werksituatie van docenten van MBO Amersfoort. Tegelijkertijd worden ze begeleid door leerkrachten en interne opleiders van de samenwerkende bassischolen.

Doordat studenten meteen onderdeel zijn van een basisschool krijgen zij een beter beroepsbeeld en kunnen ze de theorie gelijk toepassen in de praktijk. Bovendien is het voor studenten nu mogelijk hun opleiding in twee, in plaats van drie jaar, af te ronden. Het Onderwijsbedrijf Onderwijsassistent biedt op deze manier snel gekwalificeerd personeel aan om de krapte op de arbeidsmarkt te verkleinen en de doorstroom naar de PABO te versnellen.  

Voor de beroepspraktijk betekent deze nieuwe situatie dat zij het hele schooljaar excellente onderwijsassistenten in opleiding tot hun beschikking hebben. Extra handen in de klas die de werkdruk van de leerkrachten verlagen en de leerlingen meer individuele begeleiding geven.

De organisaties hopen op deze manier het opleiden en het werken in het onderwijs beter op elkaar te laten aansluiten.

Dit samenwerkingsverband is mede door stand gekomen door de toegewezen subsidie Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt 2020.

De organisaties tekenen online de samenwerkingsovereenkomst