Drie parels van koplopers in de zorg

Het Zorgpact is een initiatief van het Kabinet om samenwerking tussen onderwijsinstellingen, zorgaanbieders en lokale overheden te verbeteren en te versterken. Goede voorbeelden waarbij dit lukt, krijgen met de titel ‘Koploper van het Zorgpact’ een podium om anderen te inspireren en een gemeenschappelijke regionale aanpak te stimuleren. De School voor Welzijn en de School voor Gezondheidszorg hebben samen maar liefst drie parels van koplopers. Dit zijn: onderwijsbedrijven Leerhuis de Koperhorst en Leerhuis de Liendert en keuzedelen in de zorg en technologie, inclusief het project Sofies Leerreis.

Hechtere samenwerking in de zorg
Deze koplopers zijn stuk voor stuk voorbeelden van hechtere samenwerking in de zorg en welzijn en dragen bij aan goed toegeruste zorgprofessionals. Zo creëren we met Leerhuis de Koperhorst een bijzondere omgeving waarbinnen cliënten kortdurend kunnen verblijven en studenten Helpende zorg en welzijn worden opgeleid. Ook Leerhuis de Liendert is vanuit een samenwerking met de zorg ontstaan. In dit onderwijsbedrijf leiden we studenten Helpende zorg en welzijn, Verzorgende IG en MBO-Verpleegkundige volledig op in de praktijk tot vakbekwame zorgprofessionals. Onze derde koploper, de keuzedelen in de zorg en technologie en Sofies Leerreis, speelt in op een trend in de zorgvraag. Steeds meer mensen willen langer in hun eigen omgeving blijven wonen. Nieuwe technologieën maken dit mogelijk. Het ontwikkelde onderwijsmateriaal bereidt toekomstige zorgprofessionals voor op het gebruik van technologie binnen de zorg. Het mooie resultaat van samenwerking tussen enkele start-ups, zorg- en welzijnsorganisaties en vier onderwijsinstellingen waaronder MBO Amersfoort.

Het voelt goed om als school een voorbeeld te zijn voor andere scholen. Samen hebben we de gemeenschappelijke opdracht goede zorgprofessionals op te leiden. Voor nu en in de toekomst!

Studenten School voor Gezondheidszorg

Studenten volgen onderwijs in de praktijk bij onderwijsbedrijf Leerhuis de Liendert.